Algemene Voorwaarden

Het onderstaande is van toepassing op de website op het domein casinotoezicht.nl. Door de site te gebruiken stem je in met deze Algemene Voorwaarden.

Laatste update: 14 augustus 2021

De content is door het team van Casinotoezicht.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks aanvaardt casinotoezicht.nl op geen enkele wijze aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde, noch over de gevolgen die je als gebruiker zelf tot stand brengt.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van de content maken inbreuk op de van kracht zijnde intellectuele rechten en is derhalve niet toegestaan.

Toestemming tot het gebruik van (delen van) content op casinotoezicht.nl op publiekelijk toegankelijke plaatsen is uitdrukkelijk voorbehouden aan casinotoezicht.nl en kan door derden alleen na schriftelijke toestemming worden gebruikt.

1. Deelnemen aan Kansspelen op Internet

1.1 Het deelnemen aan kansspelen op internet is geheel je eigen verantwoordelijkheid. Op het moment dat je de website casinotoezicht.nl verlaat en je dus op een andere website terecht komt, dien je je te te beseffen dat je op een andere website speelt, mogelijk in een ander land. De meeste kansspelwebsites in het buitenland zijn namelijk gelicenseerd in Curaçao, het Verenigd Koninkrijk of Malta en het lokaal recht is dan van toepassing. De casino’s die staan vermeld op casinotoezicht.nl hebben ook een licentie voor de Nederlandse markt.

1.2 Als inwoner van de Nederlandse staat (Nederlands staatsburger) ben je verantwoordelijk voor het opgeven van mogelijke winsten afkomstig uit kansspelen (op internet). De ondergrens van dit bedrag ligt op 449 Euro. Over alle behaalde winst daarboven dient kansspelbelasting betaalt te worden, dat momenteel in Nederland op 29% ligt.

1.3 De aanbieders die op casinoktoezicht.nl worden gepromoot zijn gelicenseerd in Nederland en dus kunnen wij je verzekeren dat de kwaliteit van toezicht op eerlijkheid, verslaving en andere eisen die in Nederland gelden, hier op dezelfde wijze wordt nageleefd. Je dient hier als gebruiker te allen tijde zo goed mogelijk op te letten. Deze omgevingen dienen naar onze mening te zijn voorzien van belangrijke certificaten die de veiligheid en eerlijkheid waarborgen (fair play) en een goede mate van veiligheid te bieden (SSL-encryptie). Daarnaast zouden deze omgevingen een beleid moeten tonen dat verslaving tegengaat door waarschuwingen te geven bij excessieve handelingen (denk aan langdurig spelen, hoge stortingen, meerdere substantiële stortingen achter elkaar). Casinotoezicht.nl probeert hierin al een schifting te maken maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebrek aan informatie of onjuistheid van informatie.

2. Wet op Kansspelen

2.1 Als inwoner van Nederland en houder van de Nederlandse nationaliteit val je onder de wet zo lang je hier in Nederland verblijft of actief bent. Op casinotoezicht.nl tref je links aan naar buitenlandse websites en applicaties en bevindt je je op dat moment dus niet meer enkel binnen de kaders van de Nederlandse wet.

2.2. De wet op de Kansspelen wordt gehandhaafd door de overheid. Het is de taak van de overheid, en niet van Casinotoezicht.nl om toezicht te houden en naleving van de kansspelwet te monitoren.

3. Deze website (www.casinotoezicht.nl)

3.1 Op casinotoezicht.nl is informatie te vinden over online casino aanbiedingen, spellen, aanbieders en aanverwante informatie. . Het is onze intentie om internationaal te opereren en daar vallen alle Nederlandssprekende en Vlaams sprekende mensen ook onder.

3.2 Links naar andere websites: casinotoezicht.nl maakt gebruik van advertenties van derden op www.casinotoezicht.nl ter ondersteuning van de informatie op onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals scripts en cookies. Je dient je als gebruiker hiervan bewust te zijn.

3.3 Casinotoezicht.nl bevat links waarmee je casinotoezicht.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Casinotoezicht.nl heeft geen invloed op de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. De kans is dan ook groot dat deze websites van derden er een eigen privacy policy op nahouden. Casinotoezicht.nl kan dan ook geen enkele verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid accepteren voor de werking van deze websites noch voor de content die op deze websites wordt getoond. Wij raden je dan ook aan het privacybeleid op de websites die je bezoekt te raadplegen.

3.4. Casinotoezicht.nl is niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die je via onze site krijgt van derden. De informatie die je van derden krijgt, vertegenwoordigt daarnaast lang niet altijd de mening van casinotoezicht.nl.

3.5. Aansprakelijkheid en schade. Casinotoezicht.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die mogelijk is ontstaan door het gebruik van de op casinotoezicht.nl aangeboden informatie. Aan de inhoud van casinotoezicht.nl kunnen daarnaast op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt in welke vorm dan ook.

3.6. Informatie op website casinotoezicht.nl. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op casinotoezicht.nl foutloos, volledig en actueel is. Daarom kun je aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Casinotoezicht.nl is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde informatie of gegevens.

3.7 Indien je informatie tegenkomt die naar jouw mening niet volledig, correct of actueel is, dan verzoeken wij je contact op te nemen met de webmaster (info@casinotoezicht.nl). Daarnaast kan het zijn dat je informatie tegenkomt die je passend vindt voor casinotoezicht.nl, dit horen wij dan graag van je. Door bijdragen van onze bezoekers kunnen wij onze website verbeteren.

4. Gokverslaving

Bij het informeren over het spelen in een online casino hoort ook een pagina waar mensen gewaarschuwd dienen te worden over de risico’s van het spelen in een online casino.

4.1 Verantwoord spelen bij buitenlandse aanbieders van kansspelen. Onder verantwoord spelen wordt verstaan dat men het speelgedrag onder controle heeft en dat het gokken geen negatieve invloed heeft op je functioneren en je sociale bestaan.

Enkele bekende richtlijnen om gokverslaving te voorkomen en je spelgedrag onder controle te houden zijn:

 • Speel met een budget dat in verhouding staat tot je verplichte uitgaven.
 • Spreek een limiet met jezelf af wat je maximaal wilt besteden voor een bepaalde tijdsperiode en houd je daar te allen tijde aan.
 • Speel uitsluitend met geld dat je kunt missen, leen nooit geld om te gokken en al helemaal niet in het heetst van de strijd (Dus wanneer je aan het gokken bent).
 • Houd precies bij wat je aan gokken besteedt en tel alle uitgaven die ook maar enigszins gerelateerd zijn aan gokken mee (loterijen, online casino, etc).
 • Speel nooit wanneer je onder invloed bent van drank, drugs, zware medicijnen of wanneer je mentaal niet sterk bent (stress, depressie, vermoeidheid).

4.2 Zoek tijdig hulp bij mogelijke gokverslaving. Merk je dat je tijdens het spelen moeilijk maat kunt houden? Ga je regelmatig in de fout en wordt het spelen dwangmatig? Neem dan direct contact op met een hulpinstantie ondanks dat je je mogelijk schaamt en/of schuldig voelt.

 

Algemene Voorwaarden Geschillenbeslechting

Casinotoezicht.nl levert sinds 2021 geschillenbeslechtingsdiensten. Sinds die tijd hebben we geschillen beheerd voor Nederlandse spelers bij casino’s met een vergunning voor de Nederlandse markt en daarbuiten.

Onze diensten zijn gratis voor zowel spelers als casino’s. Onze medewerkers ontvangen van Casinotoezicht.nl een vaste vergoeding voor geleverde diensten. De beslechting van een geschil heeft dus op geen enkele wijze invloed op de inkomsten van onze medewerkers.

Onze service voor geschillenbeslechting staat open voor alle spelers die zijn geregistreerd bij Casinotoezicht.nl. Spelers kunnen een klacht elektronisch indienen door hier te klikken.

Let op: het gebruik van de informatie of diensten op deze site wordt beschouwd als een aanvaarding van alle relevante gebruiksvoorwaarden.

 • Gebruik van de sectie geschillenbeslechting.
 • Geschillenmedewerker.
 • Soorten klachten en formaten die we kunnen beheren.
 • Geaccepteerde klachtentalen.
 • Omstandigheden waarin we een klacht afwijzen.
 • Diensthoofden.
 • Informatie die nodig is om een klacht te behandelen.
 • Je recht om een klacht in te trekken.
 • Kosten voor gebruik van geschillendiensten.
 • Afdwingbaarheid van uitspraken.
 • Gemiddelde klachtduur.
 • Onafhankelijkheids-/onpartijdigheidsbeleid.

Gebruik van de sectie Geschillenbemiddeling

Door een klacht in te dienen bij Casinotoezicht.nl ga je akkoord met alle voorwaarden voor het gebruik van deze site, inclusief de voorwaarden die specifiek betrekking hebben op het gebruik van de sectie Geschillenbemiddeling.

Wanneer je een klacht indient bij deze service, geef je expliciet toestemming voor deze service om alle persoonlijke informatie die je met ons hebt gedeeld te delen met de operator waarover je klaagt, alle externe bedrijven die we naar eigen goeddunken relevant achten voor het klachtenbeheer proces, inclusief maar niet beperkt tot platformproviders en softwareproviders, regelgevende instanties die verantwoordelijk zijn voor een van de bovengenoemde bedrijven en alle toepasselijke wetshandhavingsinstanties. Je geeft ook expliciete toestemming aan een van deze partijen om persoonlijke informatie die zij mogelijk hebben met betrekking tot jou of je account met deze dienst te delen.

Alle persoonlijke informatie die je tijdens het beheer van uw klacht met deze dienst deelt, wordt NIET gebruikt voor marketingdoeleinden.
Als je om welke reden dan ook geen toegang kunt krijgen tot deze site of je niet kunt registreren voor een account, kunt je je klacht schriftelijk indienen bij Casinotoezicht.nl, Bloemgracht 121 hs, 1016 KK Amsterdam. Houd er rekening mee dat er langere vertragingen zullen optreden bij het verwerken van klachten die op deze manier worden ingediend. We behandelen klachten alleen op deze manier als we een fysieke barrière kunnen opwerpen voor je betrokkenheid bij onze online service.

Als je tijdens de behandeling van de klacht wordt verzocht ons enig ondersteunend bewijs te leveren, kun je dit indienen via e-mail op info@casinotoezicht.nl of per post op bovenstaand adres. Bestandsgroottes die te groot zijn om per e-mail te worden ontvangen, kunnen op verzoek worden aangepast.

Je geeft hierbij de verzekering dat je tijdens je tijd dat je met de betrokken kansspelaanbieder(s) speelt, alle voorwaarden, bepalingen en regels hebt gevolgd die relevant zijn voor die kansspelexploitant op het moment van aanmelding en op het moment van eventuele betwiste transacties , als het relevant is.

Je stemt ermee in dat je na het indienen van de klacht actief deelneemt aan het verdere overleg- en bemiddelingsproces. Als je niet binnen de relevante termijn reageert wanneer dit nodig is, wordt de klacht gesloten en in het voordeel van de kansspelexploitant bevonden.

Je stemt ermee in om alle toestemming te geven die de betrokken kansspelaanbieder nodig heeft om hen in staat te stellen alle informatie die relevant is voor jouw account te delen. Dit omvat alle persoonlijke informatie. Toestemming is vereist om de kansspelexploitant te beschermen tegen inbreuken op de AVG. Toestemming kan verschillende vormen aannemen en het is de verantwoordelijkheid van de klager om te voldoen aan de eisen die de kansspelexploitant stelt. Indien de klager op het verzoek om toestemming niet binnen een redelijke termijn dit doet, beschouwen wij dit als belemmering van ons onderzoek en sluiten wij je klacht ten gunste van de kansspelaanbieder af.

Je aanvaardt dat bepaalde relevante gevoelige informatie die de betrokken kansspelexploitant met deze site kan delen, mogelijk niet geschikt is voor publicatie. Als zodanig accepteert je dat deze site in sommige gevallen een klacht moet sluiten en voor de kansspelaanbieder moet zoeken op basis van beveiligde informatie die aan ons is verstrekt en die duidelijk aantoont dat de klager een of meer van de voorwaarden van de betrokken kansspelexploitant heeft geschonden zonder het publiceren of met je delen van de relevante informatie.

Je stemt ermee in dat deze algemene voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd en het is jouw verantwoordelijkheid om ze regelmatig te herzien om er zeker van te zijn dat je akkoord gaat met de huidige gebruiksvoorwaarden. Als je gedrag onbeleefd, minachtend, respectloos of bedreigend wordt jegens Casinotoezicht.nl of haar vertegenwoordigers, behouden wij ons het recht voor om je klacht te sluiten.

In alle klachtensituaties zal de inhoud van het eindrapport worden bewerkt om alle persoonlijke of gevoelige informatie te verwijderen. Dit omvat maar is niet beperkt tot namen, adressen, telefoonnummers, bank- of betalingsgegevens, e-mailadressen en gebruikersnamen bij de operator waarover je klaagt. Dit geldt niet voor de gebruikersnaam die je selecteert bij het registreren bij Casinotoezicht.nl. Zoals duidelijk is gemaakt op het moment van aanmelding, is je gebruikersnaam openbaar beschikbare informatie en kan deze niet worden gewijzigd na registratie. We maken duidelijk dat je geen informatie in je gebruikersnaam mag gebruiken die kan worden gebruikt om je persoonlijk te identificeren. Als er per ongeluk andere informatie is gemist vóór publicatie, neem dan contact met ons op via info@casinotoezicht.nl om deze onder onze aandacht te brengen en te laten verwijderen.

Wanneer je ons advies negeert en een gebruikersnaam registreert die mogelijk persoonlijke informatie kan onthullen (bijvoorbeeld je naam of je e-mailadres), geef je Casinotoezicht.nl toestemming om dergelijke informatie te publiceren. Gebruikersnamen kunnen niet worden gewijzigd nadat ze zijn geregistreerd.

In alle klachtensituaties zal de inhoud van het eindrapport worden aangepast om eventuele onwetendheid te verwijderen beschuldigingen, ongepast taalgebruik of aanstootgevend materiaal.

Soorten klachten die wij kunnen behandelen

De geschillenbemiddeling van Casinotoezicht.nl is bevoegd om alle klachten te behandelen die voortkomen uit het spelen van transacties tegen een online gokoperator, ongeacht de grootte van het betwiste bedrag. Er wordt geen voorkeur gegeven aan klachten over grotere bedragen aan betwiste fondsen. Klachten worden alleen in schriftelijke vorm in behandeling genomen. Casinotoezicht.nl accepteert klachten van spelers, ongeacht hun land van verblijf, tegen operators in welk land dan ook.

Geaccepteerde klachtentalen

Casinotoezicht.nl is een Nederlandstalige dienst. We werken altijd graag samen met een klager, maar we vragen je om, wanneer Nederlands geen toegankelijke taal voor je is, gratis beschikbare online vertaalhulpmiddelen zoals Google Translate te gebruiken om je klacht en eventuele vervolgcommunicatie in het Nederlands om te zetten voordat je deze indient.

Recht om de behandeling van een klacht te weigeren

Casinotoezicht.nl behoudt zich het recht voor om een ​​klacht te weigeren in de volgende omstandigheden;

 • Als de klacht lichtzinnig van aard is of ergerlijk.
 • Wanneer onvoldoende bewijs wordt gepresenteerd om de beweringen van een klager te valideren (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, wanneer een casino wordt beschuldigd van valsspelen op basis van een kleine of statistisch niet-levensvatbare steekproefomvang).
 • Wanneer een klager weigert te voldoen aan de verificatieprocedures voor casino-identificatie of casinotoezicht.nl of zijn aangestelde vertegenwoordigers de juiste toestemming geeft om hun account te bespreken.
 • Waar de klager beledigend, minachtend, respectloos of bedreigend is of is geweest in communicatie met het Casinotoezicht.nl-team of in hun acties buiten deze site (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, posten op andere websites).
 • Waar een andere service of rechtbank de kwestie al heeft afgehandeld.
 • Wanneer een klacht gaat over een probleem dat meer dan 18 maanden oud is. We kunnen klachten nog steeds overwegen die verder teruggaan dan dit, maar dit is ter beoordeling van ons team.
 • Waar taalbarrières meer blijken te zijn dan redelijkerwijs kan worden overwonnen.
 • Waar de betwiste geldwaarde minder is dan £/$/€ 10.
 • Waar de werkdruk die een klacht met zich mee zou brengen de effectieve werking van onze service ernstig zou schaden.

Het bovenstaande zijn richtlijnen met betrekking tot de situaties waarin we naar eigen goeddunken een klacht kunnen afwijzen. Als de klacht bijvoorbeeld betrekking had op een probleem dat meer dan 18 maanden oud was, maar we nog steeds van mening waren dat er een redelijke mogelijkheid tot oplossing was, kunnen we ervoor kiezen om deze regel te negeren.

Principes Casinotoezicht.nl

In alle klachtensituaties zal Casinotoezicht.nl zich inspannen om ervoor te zorgen dat de volgende principes worden nageleefd;

 • Dat alles in het werk wordt gesteld om beide partijen voldoende gelegenheid te bieden om hun perspectief op de gebeurtenissen en eventueel ondersteunend bewijsmateriaal te geven.
 • Dat alle operators zich houden aan hun wettelijke en ethische verantwoordelijkheden om klanten die risico lopen te beschermen.
 • Dat alle operators zich houden aan hun wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt vrijgegeven aan onbevoegde partijen.
 • Dat alle operators zich houden aan hun wettelijke vereisten om de identiteit van hun klanten adequaat vast te stellen en alle activiteiten die als frauduleus kunnen worden beschouwd te melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties.
 • Dat duidelijke en juridische voorwaarden worden gehandhaafd op een manier die eerlijk en consistent is voor beide partijen.
 • Dat alleen voorwaarden die van kracht waren op het moment van de betwiste transactie worden gehandhaafd.
 • Dat situaties die ongunstig zijn voor één partij – bijvoorbeeld wanneer één partij geen mogelijkheid heeft om een ​​weddenschap te winnen – worden voorkomen.
 • Dat wanneer een klacht betrekking heeft op frauduleuze activiteiten (multi-accounting, enz.) dat er geen informatie wordt vrijgegeven aan een klager die redelijkerwijs kan worden beschouwd als potentieel inzicht in de beveiligingsprocedures van de exploitant of hoe deze procedures te omzeilen.
 • Ons primaire doel in elke klachtsituatie waarin de klager gelijk heeft, is ervoor te zorgen dat alle onbetaalde bedragen die aan de klager verschuldigd zijn, worden betaald. Dit betekent dat andere overwegingen – bijvoorbeeld vertragingen bij de betaling van gelden – een lagere prioriteit krijgen dan de fysieke teruggave van de gelden.

Informatie die nodig is voordat een klacht in behandeling kan worden genomen

Voordat we uw klacht kunnen onderzoeken, hebben we de volgende informatie nodig;

 • Je volledige naam.
 • Het e-mailadres waarop je berichten wilt ontvangen die relevant zijn voor je klacht.
 • Je land van verblijf.
 • De naam en URL van de betrokken kansspelaanbieder.
 • Je gebruikersnaam bij de betrokken kansspelaanbieder.
 • Het e-mailadres waarop je account is geregistreerd bij de gokoperator.
 • Het bedrag dat wordt betwist inclusief de valuta.
 • Details van de aard van de klacht, inclusief relevante data en waar mogelijk transactiegegevens.
 • Recht om een ​​klacht te annuleren.

Op elk moment tijdens de procedure behoudt de indienende partij het recht om hun klacht in te trekken. Dit sluit ons recht niet uit om de discussie met de betrokken exploitant voort te zetten over algemene zaken die verband houden met de klacht (d.w.z. onvoldoende duidelijke voorwaarden).

Kosten voor gebruik van bemiddelingsdiensten

Deze service is gratis voor zowel de klager als de exploitant, maar als de klacht legitiem wordt geacht, wordt van de exploitant verwacht dat hij ervoor zorgt dat alle ten onrechte ingehouden bedragen worden teruggegeven aan de klager.

Afdwingbaarheid van uitspraken

Voor klachten die onder onze opdracht worden behandeld en die een waarde van € 5000 of minder hebben, worden onze uitspraken als juridisch bindend beschouwd.

Voor klachten die onder onze opdracht worden beheerd en die een waarde hebben van € 5000,01 of meer, worden uitspraken alleen als juridisch bindend beschouwd als de handelaar voorafgaand aan de bespreking van de klacht ermee instemt de uitspraak als juridisch bindend te beschouwen.

Voor klachten die buiten onze opdracht worden behandeld, zijn uitspraken niet-bindend van aard.

Wanneer een klacht binnen onze opdracht wordt behandeld en de exploitant weigert te voldoen aan de uitspraak, zal deze worden gemeld aan de Nederlandse Kansspel Autoriteit. Casinotoezicht kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitkomst van de verdere afhandeling van de klacht.

Gemiddelde klachtduur

De gemiddelde tijd die Casinotoezicht.nl nodig heeft om een ​​klacht van een speler te verwerken, is ongeveer 21 dagen. De tijd die nodig is om je probleem op te lossen, hangt echter af van de aard van je klacht. Complexere problemen waarbij gevoelige informatie in hoge mate wordt gedeeld, hebben meer tijd nodig om op te lossen.

Onafhankelijkheids-/onpartijdigheidsbeleid

Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat onze dienst onpartijdig is in hun aanpak van klachten van spelers en dat hun beloningspakket volledig onafhankelijk is van de uitkomst van een eventuele klachtenprocedure. Onze dienst wordt financieel gecompenseerd via een vast salaris dat niet gecorreleerd is met de uitkomst van een geschil.

Deze onafhankelijkheid is herhaaldelijk aangetoond door uitspraken voor en tegen zowel positief als negatief beursgenoteerde exploitanten.

Ongeacht of je van mening bent dat de commerciële relatie van Casinotoezicht.nl met een exploitant, waar een commerciële relatie bestaat, een belangenconflict vertegenwoordigt of als je een andere reden hebt om te denken dat de geschillen-service die wij aanbieden niet onpartijdig is, ben je vrij elders hulp te zoeken.

Het indienen van een klacht wordt beschouwd als acceptatie van de onafhankelijkheid en geschiktheid van de diensten van Casinotoezicht.nl om je klacht te behandelen, maar heeft geen invloed op je recht om je klacht op elk gewenst moment te annuleren.