Privacy Statement

Door gebruik te maken van een van de functies of services die u op Casinotoezicht.nl vindt, gaat u akkoord met onderstaande bepalingen.

Algemeen beleid

Casinotoezicht.nl , een vennootschap naar het recht van het Koninkrijk der Nederlanden (KvK-nummer XXXXXX) met adres XXXXX.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie en verkeersanalyse

Casinotoezicht.nl streeft ernaar om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, en makkelijk vindbaar op internet. Casinotoezicht.nl verzamelt gegevens over hoe je de site gebruikt die je niet persoonlijk identificeren. Dit omvat informatie zoals, maar niet beperkt tot: de pagina’s waar je doorheen bladert; websites die je naar ons hebben doorverwezen; trefwoorden waarmee je ons in zoekmachines vond; Je IP-adres; cookies en andere informatie. De niet-identificeerbare gegevens worden handmatig geanalyseerd door leden van het team van Casinotoezicht.nl om de Website zo gebruiksvriendelijk en geoptimaliseerd mogelijk te maken.

Persoonlijk identificeerbare informatie

Je verstrekt deze gegevens vrijwillig aan ons in het kader van het aanmaken van een account en het gebruik van onze Geschillenbemiddelingsdienst. Deze informatie is nodig om je toegang te geven tot bepaalde delen van onze website en om eventuele klachten die je indient op de juiste manier te behandelen. Deze gegevens worden verzameld wanneer je:

 • Registreert voor een lidmaatschapsaccount bij Casinotoezicht.nl
 • Vrijwillig gegevens verstrekt bij het gebruik van de Website of onze e-mail
 • Persoonlijk informatie openbaar maakt in de openbare delen van de Website
 • Contact opneemt met ons klantenserviceteam

De informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, je gebruikersnaam voor zowel onze service als andere services, je naam, geboortedatum, e-mailadres, woonadres, factuuradres, je communicatie met de operator die relevant is voor je klacht, telefoonnummer , sociale media-accountgegevens, door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten, bewijs van identiteitskaarten, energierekeningen, bank- of betaalrekeningafschriften of andere betalingsinformatie.

Wanneer je een klacht indient bij deze dienst, zal alle persoonlijke informatie die aan deze dienst wordt verstrekt uitsluitend worden gebruikt voor het beheer van je klacht en zal nooit worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Alleen de goedgekeurde teamleden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van klachten hebben toegang tot alle informatie die je indient. Dit geldt niet voor je e-mailadres als je ervoor kiest om je aan te melden voor onze mailinglijst bij het registreren van je klacht.

Wanneer je een klacht indient bij deze dienst, geef je uitdrukkelijke toestemming voor deze dienst om alle persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt te delen met de operator waarover je klaagt, alle externe bedrijven die we naar eigen goeddunken relevant achten voor het klachtenbeheer proces, inclusief maar niet beperkt tot platformaanbieders en softwareleveranciers, regelgevende instanties die verantwoordelijk zijn voor een van de bovengenoemde bedrijven en alle toepasselijke wetshandhavingsinstanties. Je geeft ook expliciete toestemming aan een van deze partijen om persoonlijke informatie die zij mogelijk hebben met betrekking tot jou of je account met deze dienst te delen.

Wanneer je een klacht indient, verstrekt je de exploitant waarover je klaagt, alle externe bedrijven die wij naar eigen goeddunken relevant achten voor het klachtenbeheerproces, inclusief maar niet beperkt tot platformaanbieders en softwareleveranciers en alle toepasselijke regelgevende instanties expliciete toestemming om deel alle persoonlijke informatie met betrekking tot jezelf met deze service.

Je heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken door een e-mail te sturen naar info@casinotoezicht.nl met als onderwerp ‘Toestemming ingetrokken’. Je dient zich ervan bewust te zijn dat als je je toestemming om je account te bespreken intrekt, je klacht standaard in het voordeel van de exploitant wordt beoordeeld.

Casinotoezicht.nl zal je persoonlijke gegevens verstrekken aan de relevante of wettelijke autoriteiten als dit nodig is.

Je heeft het recht om inzage in je persoonsgegevens te vragen en/of het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en/of te wissen.

In het geval dat Casinotoezicht.nl wordt overgenomen door een ander bedrijf, wordt de gebruikersinformatie overgedragen aan de nieuwe eigenaren. Voordat dit gebeurt, wordt er een e-mail verzonden naar onze e-maillijst met informatie over de overname en de mogelijkheid om je gegevens uit onze database te verwijderen. Als je niet op deze e-mail reageert, wordt dit gezien als een afwijzing van deze mogelijkheid. Als je niet bent ingeschreven op onze mailinglijst, ontvangt je deze communicatie niet.

Alle accountinformatie is beveiligd met een wachtwoord, zowel aan de gebruikerskant als aan de administratieve kant.

Casinotoezicht.nl kan de juistheid van de informatie op deze site niet garanderen en het wordt beschouwd als de plicht van de gebruiker om ervoor te zorgen dat alle relevante details nog juist zijn voordat er actie wordt ondernomen.

Hoe gebruiken we jouw gegevens?

De informatie die je ons verstrekt tijdens de behandeling van uw klacht kan op verschillende manieren worden gebruikt, die allemaal uitsluitend betrekking hebben op het beheer van je klacht. De primaire toepassingen:

 • Je naam, casino-gebruikersnaam en e-mailadres – Deze informatie wordt gebruikt om je account bij de exploitant te identificeren. Je e-mailadres wordt ook gebruikt om je te informeren over de voortgang van je klacht. Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor marketingdoeleinden als je er specifiek mee instemt om je aan te melden voor onze mailinglijst op het moment dat je een klacht registreert, of als je dit afzonderlijk doet met behulp van het registratieformulier voor de mailinglijst op de site. Onze mailinglijstinformatie wordt bijgehouden in een aparte database die wordt gebruikt voor het klachtenbeheersysteem.
 • Je communicatie met de operator – Dit wordt gebruikt om de details vast te stellen van wat er is gezegd tussen de betrokken partijen wanneer. Dit stelt ons team in staat om een ​​tijdlijn van gebeurtenissen op te stellen om te helpen bij het beheer van je klacht.
 • ID en bewijs van adres – We kunnen in verschillende stadia verzoeken dat je ID- of bewijs van adresdocumenten rechtstreeks naar de operator stuurt terwijl je ons in de e-mail kopieert. Waar we dit doen, willen we de ontvangst van documenten verifiëren, zodat we kunnen bevestigen dat er geen technische reden is dat de operator je documenten niet zou hebben ontvangen. We kunnen je ook verzoeken om op identiteitsbewijs of bewijs van adres eerder aan de exploitant ingediende documenten rechtstreeks aan ons door te sturen. In dit geval zijn er zorgen geuit over de integriteit van de ingediende documentatie en de informatie die je communiceert zal worden gebruikt om deze zorgen te verifiëren of te weerleggen.
 • Betalingsinformatie en bank- of betaalrekeningafschriften – Wanneer een betaling betwist wordt (beweerd door de ene partij te zijn gedaan en de andere partij betwist dat ze niet zijn ontvangen), kunnen wij je vragen om een ​​bank- of betaalrekeningafschrift te verstrekken. Dit is om de identificatie van een transactie mogelijk te maken, bevestiging dat de transactie is verwerkt tot de juiste details en vervolgens onderzoek naar ontbrekende transacties. We kunnen ook om betalingsinformatie vragen om ervoor te zorgen dat de operator over de juiste gegevens beschikt voordat een transactie wordt uitgevoerd.
  Gezien de individuele aard van elke klacht is de bovenstaande lijst NIET volledig, maar bedoeld om een ​​overzicht te geven van waarom we om verschillende soorten persoonlijke informatie zouden vragen en hoe we deze informatie zouden gebruiken wanneer je deze verstrekt.

Wettelijke basis

Alle activiteiten die we ondernemen bij het beoordelen van uw klachten zijn bedoeld om je te helpen een onafhankelijk oordeel te krijgen over de geldigheid van je claim. We kunnen dat niet doen zonder verschillende persoonlijke informatie over je te delen met de operator waarover je klaagt en, afhankelijk van de aard van uw klacht, verschillende andere derde partijen, waaronder platformaanbieders, softwareleveranciers, regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties.

Aangezien onze service onze vermelde functie niet kan vervullen zonder de persoonlijke informatie die je ons verstrekt met derden te delen, is de wettelijke basis voor de verwerking van je informatie als volgt:

Contract: Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de betrokkene of om stappen te ondernemen om een ​​contract aan te gaan. Desalniettemin beschouwen we je toestemming als absoluut cruciaal voor de uitvoering van deze service. Als zodanig wordt je gevraagd om uitdrukkelijke toestemming te geven om je gegevens met verschillende partijen te bespreken in de relevante fasen van het klachtenproces in overeenstemming met de secundaire wettelijke basis voor het verwerken van je informatie: (a) Toestemming: de persoon heeft duidelijke toestemming voor je gegeven om hun persoonsgegevens voor een bepaald doel te verwerken.

Toestemming: de persoon heeft je duidelijk toestemming gegeven om hun persoonsgegevens voor een specifiek doel te verwerken.

Je krijgt ook de mogelijkheid om je toestemming op elk moment in te trekken. Als je je toestemming intrekt, beëindigt dit onze betrokkenheid bij je klacht en resulteert dit in de status ‘Opgelost’ of ‘Casino in het gelijk gesteld’ voor het resulterende rapport, afhankelijk van de omstandigheden waaronder je je toestemming beëindigt.

Dataretentie

Persoonlijke informatie die aan ons is gecommuniceerd met je klachtindiening (uw naam, gebruikersnaam bij de kansspelexploitant en e-mailadres bij de kansspelexploitant) wordt bewaard voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van indiening van je klacht. Na 5 jaar worden je gegevens, inclusief alle informatie die je ons mogelijk heeft gemaild, automatisch verwijderd. We bewaren gegevens zodat je ze gemakkelijk kunt raadplegen als je verdere problemen ondervindt met betrekking tot je klacht.

Alle andere informatie met betrekking tot je claim – bijvoorbeeld e-mailcommunicatie en andere bestanden die ondersteunend bewijs vormen – wordt 5 jaar bewaard en daarna automatisch verwijderd. Op verzoek van een van beide partijen of naar eigen goeddunken kunnen we deze bestanden echter op elk moment verwijderen voordat de periode van 5 jaar is verstreken. Om transparantie te garanderen, moeten gebruikers zich ervan bewust zijn dat we standaard alle informatie met betrekking tot een claim die naar onze mening van gevoelige aard is voor een van beide partijen, verwijderen op het moment dat de claim in kwestie wordt afgesloten. Dit is om ervoor te zorgen dat de gegevens van alle betrokken partijen worden beschermd en niet onnodig worden bewaard nadat ze niet meer van enig nut zijn voor ons klachtenbeheerproces.

Misbruik van gegevens

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je gegevens zowel veilig worden opgeslagen als verantwoord worden beheerd. Onze huidige beveiligingsprotocollen omvatten:

 • Dubbellaagse wachtwoordbeveiliging op alle bestanden die zijn opgeslagen op onze servers met betrekking tot jouw klacht. Alleen teamleden die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van klachten hebben toegang tot deze dossiers.
 • Een gecodeerde database om ervoor te zorgen dat programmeurs die voor deze site zijn ingeschakeld, geen toegang hebben tot je gegevens.
 • Automatische verwijdering na 5 jaar van zowel de persoonlijke informatie die je samen met jouw klacht indient als alle e-mails die je ons tijdens de klachtenprocedure stuurt.