Over Casinotoezicht

Bij Casinotoezicht.nl zal zowel gekeken worden of de aanbieders op de Nederlandse markt zich aan de regels houden, als ook of de wet goed functioneert of dat deze op sommige vlakken wellicht toch tekort schiet en dus optimalisatie behoeft. Natuurlijk zijn wij geen beleidsmakers, maar wij verwachten dat de nieuwe wet op sommige punten nog wel wat aanscherping zal behoeven en wij hopen dat dit platform, onder andere met input van bezoekers, hier een bijdrage aan kan gaan leveren. Onze overtuiging is dat met voldoende voorlichting en goede samenwerking met de kansspelaanbieders die straks een vergunning hebben, de legalisatie van online casino’s op een goede manier vorm kan gaan krijgen.

Zie deze site meer als een online burgerinitiatief waarmee we een bijdrage willen leveren aan een eerlijk en veilig aanbod van online kansspelen op de Nederlandse markt. Hier zijn alle partijen bij gebaat en zal er extra aandacht zijn voor preventie van (online) gokken onder jongeren, verslavingspreventie en -hulp.