De Wet Kansspelen op afstand (Koa) treedt een maand later in werking, namelijk op 1 april 2021. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming, die verantwoordelijk is voor het kansspelbeleid, in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Dit betekent dat bij de Kansspelautoriteit vanaf 1 april 2021 vergunningsaanvragen voor het mogen aanbieden van online kansspelen in Nederland kunnen worden aangevraagd. De markt voor online kansspelen gaat 6 maanden later, 1 oktober 2021, open. Met de inwerkingtreding van de wet treden meteen een aantal zaken in werking: het verscherpte handhavingsinstrumentarium van de Kansspelautoriteit, het aangescherpte preventiebeleid voor landgeboden aanbieders, de aangescherpte beperkingen ten aanzien van reclame en de verplichting tot afdracht aan het verslavingspreventiefonds. De opening van de online kansspelmarkt vindt daarmee plaats op 1 oktober 2021. Zowel landgebonden aanbieders als online aanbieders moeten vanaf dat moment zijn aangesloten op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS).

Ondertussen blijft de KSA mondjesmaat partijen aanpakken die zich niet aan de regels houden. Zo is er voor 600.000 euro aan boetes opgelegd voor het aanbieden van illegale online kansspelen via de websites www.futgalaxy.nl en nl.futgamer.com. Virtual Coin Gaming N.V. te Curaçao, het bedrijf achter de websites, kreeg een boete van een half miljoen euro. Een betrokken privépersoon kreeg 100.000 euro boete.

De boete is om meerdere redenen verhoogd. Een van de redenen is dat is vastgesteld dat minderjarigen, of in ieder geval jongvolwassenen, deelnamen aan de kansspelen.

De Ksa treedt met voorrang op tegen illegale kansspelen die zich specifiek op de Nederlandse consument richten. Dat was bij deze websites duidelijk het geval. Zo gebruikten de websites de Nederlandse taal en een van de sites maakte gebruik van het betaalmiddel iDEAL en de website-extensie .nl.