De startdatum voor de ingang van de nieuwe Wet Kansspelen op afstand (Koa) wordt steeds harder. De verwachting is dat op 1 maart 2021 de nieuwe wet eindelijk in werking zal treden. Zes maanden later, op 1 september 2021, gaat de markt voor online kansspelen dan echt open voor Nederlandse spelers. Op 1 september 2021 treedt ook het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) voor zowel de online als landgebonden aanbieders van kansspelen in werking.

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming van het ministerie van Justitie en Veiligheid schrijft dit in een brief die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister heeft tot dit tijdpad besloten na een rondgang langs alle betrokkenen, waaronder de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). Als op 1 maart 2021 de wet eindelijk van kracht wordt, kunnen bij de Ksa aanvragen voor een vergunning voor het mogen aanbieden van online kansspelen worden ingediend. De verwachting is dat behoorlijk wat aanbieders dit zullen gaan doen. Overigens zijn er ook een aantal aanbieders die niet direct in aanmerking zullen komen vanwege overtredingen met daarmee opgelegde boetes.

Over de wet

De Wet Kansspelen op afstand legaliseert en reguleert online kansspelen voor de Nederlandse markt waarbij strikte regels in acht zullen moeten worden genomen. Daarnaast heeft deze nieuwe wet ook gevolgen voor de huidige landgebonden aanbieders van risicovolle kansspelen. Zo gaan er voor speelhallen en vestigingen van Holland Casino strikte eisen gelden op het gebied van verslavingspreventie en reclame.

Communicatiekalender KSA

Om ervoor te zorgen dat landgebonden aanbieders van kansspelen en andere betrokkenen, zoals gemeenten en verslavingszorginstellingen, zich goed kunnen voorbereiden op de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand heeft de Nederlandse Kansspelautoriteit een communicatiekalender gepubliceerd. De KSA geeft wel aan dat deze kalender onder voorbehoud is gepubliceerd omdat ze mede afhankelijk is van politieke besluitvorming.