Aanbieders van fysieke kansspelen (speelhallen en speelcasino’s) en online aanbieders moeten zich aansluiten op Cruks. Speelhallen en speelcasino’s moeten 1 januari 2021 (de streefdatum van inwerkingtreding van de Wet Koa) zover zijn. Speelhallen en speelcasino’s krijgen als eerste te maken met de concrete gevolgen van de nieuwe wet. De wet stelt nieuwe eisen, vooral op het gebied van verslavingspreventie en reclame, iets wat natuurlijk een goede zaak is. Een aansluiting op Cruks is één van die eisen. Voordat onder het nieuwe wettelijke regime een speler wil gaan spelen, is de aanbieder verplicht om te controleren of deze speler geregistreerd staat. Wanneer dit het geval is, dan moet deze persoon toegang worden geweigerd. Cruks is een belangrijk middel om kansspelverslaving te voorkomen en is een gedeelde verantwoordelijkheid van de wetgever en de casino-aanbieders.

Registratie in Cruks

Het registreren in Cruks kan op twee manieren: vrijwillig en onvrijwillig.

Bij registratie op vrijwillige basis meldt de speler zich zelf aan via de webpagina. De speler kan dit volledig op eigen initiatief doen. Het kan ook zijn dat dit gebeurt na aandringen of waarschuwen door een kansspelaanbieder. De vrijwillige registratie is minimaal zes maanden, maar kan door eigen keuze ook voor langere periode duren.

Bij registratie op onvrijwillige basis wordt een speler, na een zorgvuldige afweging, door de Ksa in het register geplaatst. Dit kan zijn op verzoek van een kansspelaanbieder of van iemand uit de naaste omgeving van de speler, bijvoorbeeld een echtgeno(o)t(e) of ander gezins- of familielid. Welke afwegingen de Ksa hier exact bij maakt, is niet bekend. De onvrijwillige registratie is altijd voor de duur van zes maanden. Hier zou je je kunnen afvragen of dit afdoende is.

De vraag bij beide vormen van registratie is natuurlijk hoe er vervolgens voorkomen kan worden dat een speler toch gaat spelen, maar dan bij online aanbieders die niet zijn aangesloten op Cruks. Hier zullen ook aanbieders tussen zitten die bewust de regels aan hun laars lappen en er ook niet voor terugdeinzen spelers extra te benadelen. Belanden geregistreerde spelers met een gokprobleem hierdoor niet van de regen in de drup?

Koppeling met BSN-nummer

Er is een code nodig bij zowel het registreren in als het raadplegen van Cruks. Die code komt tot stand door een set van gegevens. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of geen Burger Service Nummer (BSN)  hebben. Niet iedereen heeft een BSN. Dat geldt vaak voor buitenlanders, maar ook voor sommige Nederlanders. In beide gevallen is het mogelijk een Cruks-code te genereren.

De Cruks-code voor BSN-houders = BSN + naam + geboortedatum + geslacht. Cruks-code voor mensen zonder BSN = naam + voornamen + geboortedatum + geslacht + nationaliteit + geboorteplaats + documentnummer. Ook hier kun je je afvragen of het feit dat de registratie wordt gekoppeld aan het BSN nummer probleemspelers niet zal weerhouden van het zelf uitsluiten. Het feit dat je gokprobleem direct wordt gekoppeld aan je BSN is best een stap, hierbij is voor een speler ook niet duidelijk hoe dit wordt bewaard en wie hier allemaal inzage in hebben.

Geen waterdicht systeem

Naar onze mening zou het systeem los moeten staan en geen koppeling moeten hebben met een BSN omdat dit drempelverhogend kan werken. Waarom niet een stand-alone systeem waar – met toestemming van de speler – gekozen kan worden voor rigoreuzere opties zoals eerder genoemde koppeling en bijvoorbeeld permanente uitsluiting. Het gevaar blijft dat spelers, zeker online, zullen gaan uitwijken naar aanbieders die niet geregistreerd staan. Hier zitten ook behoorlijk wat aanbieders tussen die het minder nauw nemen met de regels of er zelfs illegale prakijken op nahouden waarmee spelers benadeeld worden. Voor de spelers die geregisteerd staan, kunnen de problemen hiermee nog veel groter worden.

Het Cruks is uiteraard een goede stap die zeker genomen dient te worden, maar de grote vraag hier wordt dus hoe probleemspelers nog beter beschermd kunnen worden. Alleen door samen te werken met andere landen in het actief opsporen van online casino’s en het zwaarder straffen van dit soort illegale aanbieders, is er een kans dat dit aanbod verkleind kan worden in de toekomst. Hier is ook een rol weggelegd voor de payment providers. Wanneer je moeilijker of niet kunt storten en opnemen, zul je ook minder snel kunnen spelen. Als je uiteindelijk je heil als speler moet gaan zoeken in de crypto currencies, dan zijn we wel een aantal stappen verder.

En wat te denken van de spelontwikkelaars. Ook zij weten aan welke partijen zij hun spellen uitleveren en hier zou dus ook een betere screening en registratie kunnen plaatsvinden waardoor het voor illegale aanbieders minder makkelijk wordt om een goed aanbod aan spellen aan te bieden. 

Dat de Ksa moeite heeft met het uit de lucht halen van illegale aanbieders blijkt wel uit de afgelopen jaren waarin was aangegeven dat er, naast kansspelaanbieders, ook hard zou worden opgetreden tegen affiliates die zich richten op Nederlandse spelers. Een paar simpele zoekopdrachten in Google laten al zien dat dit bepaald geen succes is geweest want alleen al het aantal aanbieders dat via een Nederlandse domein zich direct richt op Nederlandse spelers is nog altijd groot.