Sinds de goedkeuring van de Eerste Kamer van het nieuwe wetsvoorstel van minister Dekker mbt tot de nieuwe Wet Kansspelen op Afstand regent het inschrijvingen van bedrijven die in aanmerking willen komen voor een vergunning om online gokken aan te mogen bieden. Er zijn al ruim 200 aanvragen binnen en dat terwijl de beleidsregels nog gemaakt moesten worden. 

Op dit moment is de KSA bezig om het totale vergunningsproces concreet te maken. De Wet Kansspelen op Afstand wordt momenteel uitgewerkt in lagere regelgeving door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zodra deze lagere wetgeving gereed is, zullen ook de definitieve vergunningsvoorwaarden opgeleverd kunnen worden. De wens van alle partijen is dat de aanvragen officieel vanaf 1 juli 2020 kunnen worden ingediend.  1 januari 2021 wordt nu genoemd als de datum waarop de nieuwe wet in werking zou moeten treden en de verwachting is dater dan zo’n 50 aanbieders legaal de Nederlandse markt op kunnen. Een aanvraag alleen kost al €45.000 en dan ben je er als aanvrager dus nog niet zeker van dat je een vergunning gaat krijgen.
 

KSA: Twee jaar niet op Nederland gericht

Om kans te maken op een vergunning zijn er een aantal criteria waar je als aanbieder aan moet voldoen. De Kansspelautoriteit heeft gesteld dat een vergunningaanvrager twee jaar voorafgaand aan de datum van het indienen van een aanvraag voor een kansspelvergunning zich met zijn aanbod niet heeft gericht op de Nederlandse consument. Naast deze concept-beleidsregel worden de aanvragers ook aan een Bibob-test onderworpen. Dit alles ter toetsing van de betrouwbaarheid van de vergunningaanvrager, zodat de consument straks bij een betrouwbaar online casino kan spelen.

Naast de twee jaar onthouding van de Nederlandse markt en de Bibob-toets zijn er nog andere eisen die worden gesteld. Die eisen hebben voornamelijk betrekking op bedrijfsvoering, verslavingspreventie en financiën.
 

Criteria voor vergunning

In de motie-Postema, die ook door de Eerste Kamer werd aangenomen staat vermeld welke criteria worden bekeken bij een aanvraag:

  • Bood de aanbieder zijn diensten aan in de Nederlandse taal?
  • Bevatte(n) de website(s) waarop de kansspelen werden aangeboden één of meer kenmerken waaruit gerichtheid op Nederland is af te leiden (denk aan typisch Nederlndse elementen zoals molens, klompen etc.).
  • Was er een website met de extensie .nl?
  • Gebruikte de aanbieder betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt? Hier gaat het vooral om iDeal.
  • Heeft de aanbieder reclame gemaakt op tv, radio of in gedrukte media, gericht op de Nederlandse markt?
  • Werd er voor het aanbod gebruik gemaakt van een of meer domeinnamen met daarin typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen? Klompen, molens en dergelijke.

Mocht een aanvrager zich aan een van de bovenstaande criteria hebben schuldig gemaakt, dan krijgt hij in principe geen vergunning. Ook wordt er gekeken of een partij nog een mogelijke boete heeft openstaan. De Kansspelautoriteit kijkt terug over een periode van twee jaar voorafgaand aan de datum van het indienen van de aanvraag.
 

Belang van de spelers voorop

Het doel van de Wet Kansspelen op afstand is dat er een betrouwbare, voor de consument veilige omgeving ontstaat waarin online gegokt kan worden. Door de oogjes een beetje dicht te knijpen en de criteria van de motie-Postema toe te passen krijgt een aantal bestaande online casino’s de kans om een vergunning aan te vragen en deze ook daadwerkelijk te krijgen. Zo verwacht de KSA en dus ook de regering de markt stabiel en betrouwbaar te starten. De verwachting is dat de regels naar 2021 flink aangescherpt zullen worden, maar dit is nog niet concreet.